Kappen bomen

ingevoerd op 11-12-2002

De gemeente Schagen wil vergunning verlenen voor het kappen van 6 bomen.

Het gaat om drie bomen die in zo’n slechte staat verkeren dat ze bij storm om kunnen waaien. Die bomen staan aan de Watermolen, de Rensgars en de Spreeuwenlaan. Een boom aan de Korenmolen moet het veld ruimen omdat de wortels het naastliggend pad beschadigen. Twee andere bomen, aan de Mezenhof en het Noord, moeten weg omdat ze overlast veroorzaken.